Általános szerződési feltételek

Mely létrejött a WGM School Kft. 1037. Budapest, Testvérhegyi út 15. mint üzemeltető, továbbiakban Üzemeltető, valamint az oldalt megtekintő látogató, felhasználó, továbbiakban Felhasználó együttesen Felek között az oldal használatának megkezdésével az alábbiak szerint:


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webgimi.hu oldalon megtalálható, a webgimi.hu által elkészített valamint az oldalra feltöltött digitális video fájlok csak és kizárólag azok megtekintésére szolgálnak. Bármely filmanyag lementése, megosztására, illetve sokszorosítása jogi következményeket von maga után. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.


A webgimi.hu rendeltetésszerű használatához hozzátartozik, hogy a Felhasználók kötelesek tartózkodni más Felhasználó regisztrációs adataival, felhasználónevével, és jelszavával való visszaéléstől, annak jogszerűtlen használatától. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az oldalt nem rendeltetésszerűen használó Felhasználó hozzáférését törölje.


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalon, a regisztráció során megadott, személyes adataiból Üzemeltető felmérést, kiértékelést készít, valamint azt marketing anyaghoz felhasználja.


Üzemeltető kijelenti, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett videókat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.


A Felhasználó elismeri, hogy a webgimi.hu tulajdona minden olyan jog, amely a WGM School Kft. fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.


Szerzői jogok

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a webgimi.hu használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, e művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.


Anonim látogatóazonosító

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.


A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A WGM School Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat - a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint ügyfeleinek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a WGM School Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében.


Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beaállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.


Felelősség

A Felhasználó a webgimi.hu oldalt csak saját felelősségére használhatja.


WGM School Kft. kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs adatok elvesztése miatt bekövetkezett kárért. WGM School Kft. kéri a Felhasználókat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.