zsidótörvény

a magyarországi, zsidónak minősített polgárok jogainak korlátozására született törvények. Az első (1938. május 29.) az izraelita valláshoz tartozókat tekintette zsidónak, s arányukat 20%-ban ...

Wilson 14 pontja

Woodrow Wilson amerikai elnök 1918 januárjában tette közzé elképzeléseit a megkötendő béke alapelveiről. A tizennégy pont egy annexió nélküli, igazságos, a népek „önrendelkezésén alapuló" békét ...

weimari köztársaság

Németország elnevezése 1918 és 1933 között. 1919-ben a forradalmi Berlin helyett Weimarban ült össze az alkotmányozó nemzetgyűlés, és fogadta el Németország demokratikus alkotmányát. Hitler 1933-ban ...

Wehrmacht

német „véderő". A hadsereg elnevezése a nemzetiszocialista Németországban.

vörösterror

a vörösök által végrehajtott terror.

Vörös Hadsereg

a hadsereg elnevezése több kommunista országban, így a Szovjetunióban is, illetve a Tanácsköztársaság idején Magyarországon

vörösök

az 1789-es francia forradalom óta a szélsőbal egyik jelképének számított a vörös lobogó. A XX. század elejétől általában a bolsevik /kommunista mozgalomra alkalmazták a jelzőt, míg ellenfeleik a ...

„vörös térkép"

Teleki Pál földrajztudós, későbbi miniszterelnök és munkatársai által 1919—20-ban, a békekonferencia részére készített etnikai térképe a történelmi Magyarországról, amelyen vörös színnel jelölték a ...

Vix-jegyzék

diplomáciai irat, amelyet az antantot Magyarországon képviselő Vix francia alezredes 1919. március 20-án nyújtott át a kormánynak. Azt követelte, hogy a magyar csapatokat vonják vissza a ...

villámháború

németül: Blitzkrieg. A háborúnak az a formája, amikor az egyik fél egy gyors, meglepetésszerű támadással, rendszerint gépesített alakulatok bevetésével legyőzi ellenfelét; pl. a németek 1940-es ...