zsidótörvény

a magyarországi, zsidónak minősített polgárok jogainak korlátozására született törvények. Az első (1938. május 29.) az izraelita valláshoz tartozókat tekintette zsidónak, s arányukat 20%-ban maximálta az újságírók, az ügyvédek, mérnökök és orvosok körében, valamint az ipari-kereskedelmi pályákon. A második (1939. május 5.) már a nürnbergi törvényekhez hasonlóan „faji" alapon határozta meg a „zsidó" fogalmát: vallástól függetlenül zsidónak minősítették azokat, akiknek egyik szülője vagy két nagyszülője izraelita vallású volt. A „zsidókat" kizárták az állami és közhivatalokból, más értelmi­ségi pályákon a korábbi törvény 20%-áról 6%-ra csökkentették arányukat, és korlátozták a választójogukat. A harmadik (1941. augusztus) megtiltotta „zsidók" és „nem zsidók" között a házasságot és a nemi kapcsolatot. A második világháború alatt további törvények és rendeletek korlátozták a magyarországi zsidóság jogait