atomcsendegyezmény

részleges atomcsendegyezmény: a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az USA által 1963-ban aláírt nemzetközi szerződés, amely megtiltotta a légköri, világűrbéli és víz alatti kísérleti atomrobbantásokat

Atlanti Charta

Churchill brit miniszterelnök és Roosevelt amerikai elnök 1941 augusztusában az Atlanti-óceánon állomásozó amerikai cirkálón, illetve brit csatahajón lezajlott tárgyalások végén írták alá. A ...

autonómia

egy nép, társadalmi csoport, intézmény vagy területi egység jogilag rögzített önigazgatási joga egy államon belül.

asszimiláció

Egy etnikai kisebbség beépülése, beilleszkedése a többségi etnikumba.

árja

Eredetileg a Kr. e. II. évezredben Indiába bevándorolt indoeurópai nép. A nemzetiszocialista ideológiában a „felsőbbrendű faj" megjelölésére használták

apartheid

A faji elkülönítés és megkülönböztetés politikája, amelyet az uralkodó fehér kisebbség (búrok, angolok) kényszerített a Dél-afrikai Köztársaságban élő színes bőrű többségre 1910-től az 1990-es évek ...

anyagcsata

a modern háborúkra jellemző küzdelem, amelyben a felek hatalmas mennyiségű utánpótlást, fegyvert, hadianyagot és embert, vetnek be a küzdelembe

antant

A Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország vezette, a központi hatalmakkal szemben álló katonai-politikai szövetség az első világháborúban.

Anschluss

az 1918 után a német többségű területekre szűkült Ausztria és Németország egyesítésének német elnevezése.