burzsoázia

Tőkés-vállalkozó réteg, a kommunizmus ideológiája szerint az uralkodó osztály, amely vagyonát a proletariátus kizsákmányolásával szerzi.

blokád

valamely állam területének vagy területe egy részének a világtól való katonai elzárása, főleg külkereskedelmi kapcsolatainak erőszakos megszakítása, abból a célból, hogy bizonyos követelések ...

Bokros-csomag

a pénzügyminiszterről elnevezett gazdasági­pénzügyi stabilizációs intézkedés, ,,csomag" 1995-ben Magyarországon.

bojkott

a kapcsolatok teljes vagy részleges megszüntetése valamely személlyel, szervezettel, állammal, vagy tartózkodás bizonyos áruk vásárlásától; kiközösítés.

bipoláris világ

kétpólusú világ. Az 1945 után kialakult nemzetközi rendszer, amelyben a két szuperhatalom a Szovjetunió és az USA és az általuk vezetett tömbök viszonya határozta meg a nemzetközi politikát.

biatorbágyi merénylet

1931. szeptember 13-án éjszaka felrobbant a biatorbágyi vasúti viadukt, a hídon áthaladó budapest-bécsi gyorsvonat 11 kocsijából 6 a mélybe zuhant, 22 ember meghalt, 17 súlyosan megsebesült. Az ...

beszolgáltatás

az élelmiszer begyűjtésére alkalmazott módszer, amikor a parasztokat kötelezik, hogy termésük bizonyos hányadát beszolgáltassák az államnak vagy a hadseregnek. A legtöbb európai államban csak háború ...

berlini fal

1961-ig a keletnémet polgárok főleg Nyugat-Berlinen keresztül menekültek el a kommunista országból. Ezért a kelet­német vezetők 1961. augusztus 13-án megkezdték a Nyugat-Berlint körülvevő fal ...

berlini blokád

1948 júniusában a szovjet hadsereg blokád alá vette Berlin három nyugati hatalom által megszállt övezetét, Nyugat-Berlint, amelyet minden irányból a szovjetek által birtokolt terület vett körül. A ...

Berlin-Róma-tengely

a fasiszta Olaszország és a nemzeti­szocialista Németország szövetsége 1936-tól, amely 1937-től Berlin-Róma Tokió tengellyé bővült. Ennek nyomán nevezték Németországot és szövetségeseit a második ...