Cs-lakás

csökkent komfortfokozatú lakások, amelyeket az 1960- 70-es évek telepfelszámolási programja keretében építettek cigányok számára.

cserkészmozgalom

angol mintára Magyarországon az 1910-es években alakult ifjúsági szervezet a 10—18 éves korosztály számára.

csendőr

a belső rend és közbiztonság fenntartására felállított erőszakszervezet tagjai a dualizmus korában és a két világháború közötti Magyarországon. Kakastollas kalapban, szuronyos puskával járőröztek ...

Cseka

politikai rendőrség Szovjet-Oroszországban, majd a Szovjetunióban. Az Összoroszországi Rendkívüli Bizottság (orosz rövidítése: VCSK; ebből származik a Cseka kifejezés) tagjait csekistának nevezték. A ...

csatlósállam

a csatlósok a középkorban lovagok gyalogos fegyverhordozói voltak. A második világháborúban a Németországgal szövetséges kisállamokat köztük Magyarországot nevezték így.

Clemenceau-jegyzékek

a párizsi békekonferencia által 1919. június 7-én és 13-án küldött ultimátumok a magyar Tanácsköztársaság kormányának. Követelték, hogy a magyar hadsereg ürítse ki a Felvidéket, cserébe ígéretet tett ...

civitas fidelissima

latin „a leghűségesebb város". Sopron városa kapta ezt a címet, miután az 1921-es népszavazáson Magyarország mellett döntött.

cionizmus

A XIX. század végén kialakult zsidó nemzeti mozgalom, amely azt tűzte ki célul, hogy az ókortól kezdve a világban szétszóródott zsidóság teremtsen a maga számára ismét saját államot. A bibliai Sión ...

casus belli

latin: a „háború oka", ürügye

csoroszlya

a nehézeke vasból készült része. Az ekevas előtt helyezkedik el függőlegesen, és felszakítja az eke előtt a földet, hogy az kellő mélységbe hatolva megforgassa a talajt.