Európai Unió Tanácsa

a tagállamok minisztereiből álló testület az Európai Unióban. Az EU legfontosabb döntéshozó és jogalkotó szerve.

Európai Unió

1991-es létrehozásakor 15 tagállamból álló európai szövetség, gazdasági és politikai integráció. 2007-ig várhatóan 27 tagállama lesz, köztük Magyarország is.

Európai Tanács

az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőiből álló testület.

Európai Parlament

az Európai Unió közvetlenül az Unió polgárai által választott parlamentje, székhelye Strasbourg.

Európai Gazdasági Közösség (EGK)

az európai integráció során 1958-ban, a római szerződéssel létrehozott gazdasági együttműködés, közkeletű nevén: Közös Piac.

Európai Bizottság

az Európai Unió „kormánya", legfontosabb végrehajtó szerve.

Európa Tanács

1949 óta Strasbourgban működő intézmény, amely viszonylag laza együttműködést valósított meg a demokratikus európai államok között (Magyarország, a volt szovjet tömb országai közül elsőként, 1990-ben ...

etnikai tisztogatás

a más etnikumhoz, más néphez tartozók legyilkolása egy adott területen, vagy elűzésük erről a területről.

eszer

az 1902-ben alakult oroszországi „szociálforradalmár" párt tagja. Az eszerek a narodnyikok örökösének tekintették magukat, számos képviselőjük az egyéni terror módszerét is alkalmazta. Céljaik között ...

Endlösung

német „végső megoldás". A nemzetiszocialisták szóhasználatában gyakran visszatérő fordulatnak számított „a zsidókérdés végső megoldása". A második világháború alatt kiderült, hogy a zsidóság ...