furcsa háború

a második világháború első szakasza a nyugati fronton, 1939 szeptembere és 1940 áprilisa között. A német és a brit-francia csapatok hivatalosan hadban álltak egymással, igazi harci cselekményekbe ...

Führer

német „vezér". Hitler „címe" a nemzetiszocialista párt, majd a német állam élén.

frontbarátkozás

főleg az első világháború állóháborújára jellemző jelenség, amikor a háborúval elégedetlen katonák ismerkedni, „barátkozni" kezdenek az ellenséges csapatokkal

frizsiderszocializmus

a kommunista rendszerekhez képest viszonylag magas életszínvonalat biztosító magyarországi Kádár­rendszer ironikus elnevezése

főtitkár

(bolsevik) pártban 1922-ben hozták létre e pozíciót, amelyet először Sztálin töltött be. Ekkoriban még nem számított a párt első emberének, ez csak azután következett be, miután Sztálin a húszas évek ...

földreform

az állam beavatkozása a földbirtokviszonyokba (földtulajdonlás, földhasználat). Magyarországon 1920-ban, illetve 1945-ben zajlott. Az első a nagybirtokoknak csak egy részét, az utolsó a nagybirtokok ...

földkérdés

az 1848-as jobbágyfelszabadítástól az 1945-ös földosztásig a magyar társadalmi élet egyik legsúlyosabb problémája. Lényege, hogy a nagybirtokrendszer miatt a népesség nagyobbik részét kitevő ...

főispán

a megyék élén álló, az államfő által kinevezett méltóság elnevezése a középkortól egészen 1950-ig, a tanácsrendszer bevezetéséig Magyarországon

föderáció

latin, szövetség, szövetkezés; közös központi irányító szervekkel rendelkező szövetségi állam, amelyben a tagállamok jelentős önkormányzattal rendelkeznek (pl. az USA).

Forradalmi Kormányzótanács

a magyar kormány elnevezése az 1919-es Tanácsköztársaság alatt