GULAG

orosz „táborok állami igazgatósága" rövidítése, kényszermunkatáborok, telepek és börtönök kiterjedt hálózata a Szovjetunióban, 1918-tól 1956-ig.

globalizáció

az a folyamat, amelynek következtében a világ különböző részei mind több szállal kapcsolódnak egymáshoz, felgyorsult és kiterjedt az eszmék, információk, árucikkek és emberek világméretű áramlása.

glasznoszty

Az utolsó szovjet vezető, Gorbacsov által kezdeményezett reformpolitika, amely a sajtószabadság meghonosodásához vezetett a Szovjetunióban

gettó

1. a zsidóság által lakott zárt településrészek a középkori és kora újkori európai városokban. 2. a nemzetiszocialisták és szövetségeseik által létrehozott zárt településrészek, amelyeket a zsidóság ...

Gestapo

a német Geheime Staatspolizei, „Titkos Államrendőrség" rövidített elnevezése. Politikai rendőrség, amelyet 1933-ban H. Göring nemzetiszocialista vezető és porosz miniszterelnök utasítására hoztak ...

gyónás

keresztény értelemben megbánással és a javulás szándékával egybekötött bűnvallomás a pap előtt.

gyermekek hadjárata

a III. és a IV. keresztes hadjárat kudarca után a fanatikusok meghirdették a „gyermekek hadjáratát", mondván: ami nem sikerült a bűnös lovagoknak, az majd sikerül az ártatlan gyermekeknek. A ...

gyepű

a honfoglalástól az Árpád-kor végéig fennmaradt lakatlan határsáv.

gyalui pátens

II. Rákóczi Ferenc 1703 tavaszán kiadott pátense, melyben a nemesség megnyugtatása érdekében megtiltotta katonái számára a kastélyok feldúlását, a nemesség elleni fellépéseket.

gyalui egyezmény

Fráter György és Ferdinánd követei között 1541 decemberében létrejött megállapodás. Fráter ennek értelmében Buda visszafoglalásának esetén hajlandó lett volna a keleti országrészt átadni a ...