hosszú kések éjszakája

1934. jún. 29—30-án Hitler német kancellár az SS és a Gestapo felhasználásával több száz olyan embert megöletett, akiket veszélyesnek érzett a hatalmára nézve, mindenekelőtt az SA vezetőivel számolt ...

horogkereszt

eredetileg ősi keleti szimbólum (napkereszt) volt, amelyet a nemzetiszocialisták kisajátítottak és saját jelképükké tettek.

holokauszt

görög, „egészen elégő áldozat", „ami tűzben pusztul el". A nemzetiszocialista Németországnak a zsidóság kiirtására, megsemmisítésére tett kísérlete. A második világháború alatt közel 6 millió ...

Hitlerjugend

a 14-18 éves fiatalok egyetlen engedélyezett szervezete a nemzetiszocialista Németországban

hidegháború

a két szuperhatalom feszült, de a közvetlen fegyveres összecsapást kerülő szembenállása 1947 és 1991 között. amelyet a fegyverkezési verseny tovább szított

háztáji

a szocialista mezőgazdaságban a parasztok saját tulajdonában lévő kisegítő gazdaság, amely fontos szerepet töltött be az áruellátásban.

háromhatalmi egyezmény

Japán, Olaszország és Németország által 1940 szeptemberében aláírt együttműködési szerződés. Magvarország. Románia és Szlovákia 1940 novemberében, több más köztes-európai állam ezt követően ...

három „T" politikája

a kádári kultúrpolitika legfontosabb elve: a kulturális és művészeti alkotások egy részét támogatták, másik részét csak tűrték, az „ellenséges" alkotásokat pedig tiltották

harmadik világ

a hidegháború idején elterjedt fogalom, amely a két tömbhöz nem tartozó latin-amerikai, afrikai és ázsiai országokat jelölte. Többségük a második világháború után vált függetlenné a gyarmati sorból. ...

Harmadik Birodalom

a nemzetiszocialista Németország közkeletű elnevezése 1933-45 között. Első birodalomnak a Német­római Birodalmat, a másodiknak az 1871-ben létrejött Német Császárságot tekintették