irredentizmus

eredetileg olasz nacionalista mozgalom, amely valamennyi olaszok lakta terület egyesítését tűzte ki célul a XIX. század végétől. Általános értelemben területeke nemzetiségi összetartozás címén ...

invázió

egy ország vagy terület katonai elözönlése, elfoglalása, vagy az erre tett kísérlet.

intervenció

latin, erőszakos, főleg fegyveres beavatkozás más állam belügyeibe.

internálás

az „államra nézve veszélyes", de bűncselekményt el nem követett emberek kényszerlakhelyre telepítése vagy internálótáborba zárása

infrastruktúra

a gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen előfeltételt jelentő eszközök és rendszerek (közlekedés, közművek, hírközlés, egészségügy stb.).

infláció

pénzromlás, az árak általános emelkedése

imperializmus

birodalomépítő, gyarmatosító politika. 1880—1914 közötti „fénykora" során a nyugati hatalmak a világ jelentős részét gyarmatosították. A XX. század második felében sokak szerint egy új változata, a ...

illegális

törvénytelen, törvényekben nem engedélyezett, titok­ban működő

ítélőmester

protonotárius; a középkorban a főbírák (nádor, országbíró, kancellár, személynök) mellett működő szakképzett hivatalnok, aki az ítéleteket foglalta írásba,

iszlám

keresztény, zsidó és pogány hagyományokból építkező vallás, melyet Mohamed próféta alapított a VII. században.