júliusi kormányprogram

1953-ban, Nagy Imre frissen kinevezett miniszterelnök által meghirdetett kormányprogram, amely egyebek mellett ígéretet tett az erőltetett iparosítás lassítására, a kuláklista eltörlésére, a tsz-ek ...

jóvátétel

a háború után a vesztesek által fizetendő összeg a „háború által okozott károk megtérítésére", illetve a háború okozása miatt.

jegyrendszer

a lakosság fogyasztásának szabályozása olyan módon, hogy bizonyos termékekből csak meghatározott mennyiség vásárlására jogosító hatósági utalvány (vásárlási jegy) ellenében lehet vásárolni. Általában ...

Jognyilatkozat

a dicsőséges forradalmat követően (1689) Orániai Vilmos adta ki Angliában, mely a polgári szabadságjogok biztosítását és az alkotmányos monarchia alapelveit tartalmazta.

jobbágy

Nyugat-Európában a kora középkor végére a szabad parasztokból, volt colonusokból, felszabadított rabszolgákból kialakult társadalmi csoport. A földbirtokos joghatósága alá tartoztak, az ő ...

jezsuita rend

'Jézus Társasága'; Loyolai Szent Ignác spanyol lovag által alapított római katolikus szerzetesrend. A pápa 1540-ben engedélyezte működésüket; s vezető szerepet játszottak az ellenreformációban.

jász

iráni eredetű nomád nép (ászi), amely a Kaukázus előterében élt. A népmozgások a XIII. században sodorták őket a Kárpátok közelébe, s a tatárjárás után Magyarországon települtek le (Jászság).

janicsár

'új sereg'; az Oszmán Birodalom jól kiképzett, tűzfegyverekkel felszerelt, állandó gyalogos katonái; a csatákat eldöntő alakulat.

Jacquerie

az 1358-as francia parasztfelkelés elnevezése. Az elnevezés Jacques Bonhomme-ról, a francia parasztok gúnynevéből ered. A megmozdulás kiváltó okai a százéves háború pusztításai, az éhínség és a ...

jozefinisták

II. József (1780-1790) hívei.