különbéke

olyan béke, amelyet egy szövetségi rendszer egyik tagja köt az ellenséggel, miközben szövetségesei folytatják a háborút.

kultuszminiszter

a vallás-, kulturális és oktatási miniszterek hagyományos elnevezése Magyarországon.

kulák

Osztályellenségnek nyilvánított birtokos parasztok orosz elnevezése. Pontosan sohasem határozták meg, ki tartozott ide: lehetett, aki bérmunkát vett igénybe, akinek két lova, vagy két tehene vagy jó ...

krematórium

„halotthamvasztó"; halottak elégetésére szolgáló berendezés.

kristályéjszaka

1938. november 9-10-én a Német Birodalomban rohamosztagosok támadták meg a zsidók otthonait, imaházait és zsinagógáit. Az utcákat borító rengeteg üvegcserépről elnevezett éjszakán közel száz embert ...

köztársaság

olyan államforma, amelyben a népszuverenitás elve érvényesül, s az államtőt is választják, közvetlenül (például a mai Franciaországban) vagy közvetve (például a mai Magyarországon).

központi hatalmak

Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia kettős szövetségén alapuló hatalmi tömörülés az első világháborúban, amelyhez a Török Birodalom és Bulgária is csatlakozott.

Közös Piac

az Európai Gazdasági Közösség közkeletű elnevezése

kölcsönbérleti szerződés

az 1941-ben az Egyesült Államok Kongresszusa által hozott törvény felhatalmazta Roosevelt elnököt arra, hogy fegyvereket, hadfelszerelést és hadianyagot adjon kölcsön vagy bérbe olyan országoknak, ...

korporáció

testület, hivatásrend. Állami kényszerrel létrehozott intézmények az olasz fasiszta államban, amelyekben az egyes iparágak dolgozói, gazdasági vezetői és tulajdonosai „együttműködtek egymással és a ...