Luftwaffe

a német légierő elnevezése a nemzetiszocialista Németországban.

Lebensraum

német „élettér". A hitleri ideológia szerint a felsőbbrendű német fajnak élettérre van szüksége „keleten", azaz Lengyelországban, Ukrajnában és Oroszországban. Hitler ezzel indokolta hódító ...

latifundium

latin „ nagybirtok"; vagy a Római Birodalom vagy az 1945 előtti Magyarország kapcsán használják.

lovagrend

Az egyházi lovagrendek tagjai szerzetesi fogadalmat tettek, fő feladatuk a hitetlenek elleni harc volt. Élükön a nagymester állt; a lovagok azonos öltözéket és jelvényeket használtak. A keresztes ...

lovag

lovagi rangot elnyert nemes a középkorban. Tágabb értelemben a páncélos vitézek jelölése. Társadalmi rétegként a lovagságon a középbirtokos nemességet értjük.

Louvre

a francia királyok párizsi palotája. A nagy francia forradalom után nyilvános múzeummá alakították.

lordprotektor

Cromwell címe a szentek parlamentjének feloszlatása után. Rendszerét protektorátusnak nevezték.

lordok háza

az angol rendi gyűlés felsőházának elnevezése, ahol a főnemesség és a főpapság személyesen képviseltette magát.

liturgia

egyházi szertartásrend.

linzi béke

I. Rákóczi György Habsburg-ellenes hadjáratát lezáró béke (1645).