müncheni egyezmény

1938 szeptemberében Münchenben tárgyalt Hitler német, Mussolini olasz diktátor, valamint Chamberlain angol és Daladier francia miniszterelnök. A szeptember 29-30-án aláírt egyezmények alapján ...

Munkásőrség

1957-ben létrehozott félkatonai fegyveres szervezet a kommunista hatalom védelmére. 1989-ben feloszlatták

munkaverseny

kommunista rendszerek módszere a termelés fokozására. Elvileg önként, lelkesedésből vettek részt az emberek, de a gyakorlatban kötelező volt.

munkaszolgálatos (muszos)

a második világháborúban az akkori törvények alapján zsidónak minősített, illetve politikai nézeteik miatt üldözött hadköteles férfiakat ilyen alakulatokban vitték ki a frontra. Itt általában ...

mozgósítás

a hadsereg létszámának háborús célú emelése, az ún. tartalékos katonák behívásával

Molotov-Ribbentrop-paktum

a két külügyminiszterről elnevezett szovjet—német „megnemtámadási szerződés" (1939. augusztus 23.). Titkos záradékában felosztották a köztük elterülő országok területét

Minisztertanács

a magyar kormány elnevezése a kommunista korszakban 1949—89 között. Elnöke volt a kormányfő (miniszterelnök).

mentelmi jog

parlamentáris demokráciában az országgyűlési képviselők rendelkeznek vele. Ez azt jelenti, hogy a képviselő nem fogható perbe, még rendőrségi vizsgálatot sem kezdeményezhetnek ellene, amíg az ...

mensevik

orosz mensisztvo „kisebbség". 1903-ban az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt mérsékelt szárnya. 1912-ben gyakorlatilag önálló párttá alakult. 1918-ban a hatalomra került bolsevik vezetés ...

megszállási övezet

1945-ben Németországot és Ausztriát, illetve Bécset és Berlint külön-külön négy-négy (francia, brit, amerikai és szovjet) övezetre osztották, amelyeket a Szövetséges Ellenőrző Bizottság irányított