nyílt választás

olyan választási rendszer, amelyben a szavazók nyíltan, nevük vállalásával adják le szavazatukat. A hatósági visszaélésekre tág teret nyújtó rendszer Magyarországon a dualizmus korában, illetve ...

nyilas

a harmincas évek második felétől Szálasi Ferenc szélső­jobboldali pártjának egy ideig Nyilaskeresztes Párt volt a neve, s a horogkereszt nyomán kialakított nyilaskereszt a jelképe. Ennek alapján ...

nürnbergi törvények

Németországban az 1935-ös törvények által zsidónak minősülő németeket megfosztották politikai jogaiktól, és megtiltották a házasságot (és bűncselekménynek minősítették a szexuális kapcsolatot) zsidók ...

nürnbergi per

a második világháborút követően, 1945—46-ban a szövetségesek által létrehozott Nemzetközi Katonai Törvényszék előtt Nürnbergben lefolytatott persorozat, amelyben a náci főbűnösök felett ítélkeztek.

numerus clausus

Magyarországon 1920-ban, a zsidóság felsőoktatásban való részvételét korlátozó törvény elnevezése.

NSDAP

a német „Nationalsozialistiche Deutsche Arbeitpartei" a (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt) rövidítése; gyakran náci pártként is emlegetik. Szélsőjobboldali párt a két világháború között ...

New Deal

angol „új irányvonal". Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök 1933-ban elindított gazdasági és szociális reformprogramja, célja a világgazdasági válság után mélypontra került amerikai gazdaság ...

népköztársaság

1. az első magyar köztársaság (1918. november 16.) hivatalos megnevezése volt, de politikai rendszerét tekintve köztársaságnak tekinthető. 2. a kommunista berendezkedésű országok hivatalos ...

népirtás

egy nép vagy népcsoport szervezett, tömeges legyilkolása.

népfront

1. antifasiszta összefogás a demokratikus pártok és a kommunista pártok között a szélsőjobboldal ellen az 1930-as években és a második világháború alatt. 2. Magyarországon 1949-ben a többpártrendszer ...