revizionizmus

a kommunista mozgalom jobboldalinak minősített irányzata, amely a radikális elvek és gyakorlat felülvizsgálatát szorgalmazta. Revizionistának minősítették például a jugoszláv kommunistákat az 1948-as ...

revíziós mozgalom

a trianoni békében elvesztett területek visszaszerzésére irányuló mozgalom, más néven: irredentizmus. A Horthy-korszak hivatalos politikája a teljes revízió volt.

revans

francia „elégtétel, visszavágás". Háborús vereség megtorlása

rehabilitáció

igazságtalanul elítéltek utólagos felmentése a vádak alól és jogaikba való visszahelyezése.

reakciós

szélsőségesen maradi, mindenféle haladás ellensége; a kommunista szóhasználatban igen gyakran bárki, aki nem nekik tetsző politikát folytatott, vagy aki bármilyen okból „ellenségnek" minősült.

rövid parlament

1. Károly kénytelen volt a skót felkelés miatt összehívni a parlamentet (1640), mert pénzre volt szüksége; mivel azonban a rendek szabadságjogokat követeltek, a király hamarosan feloszlatta azt.

röghözkötés

a jobbágyok szabad költözésének tilalma. Magyarországon törvényes formában az 1514-es jobbágylázadás megtorlásaként született meg, bár a nemesség már korábban igyekezett megnehezíteni a szabad ...

robot

a jobbágyok munkaszolgáltatásának elnevezése.

restauráció

valamely bukott társadalmi-politikai rendszer, illetve trónfosztott uralkodócsalád hatalmának, többnyire erőszakos eszközökkel történő visszaállítása.