sztahanovista

Sztahanov szovjet bányász 1935-ben az egy napra előírt 7 tonna szén helyett 102 tonnát bányászott ki. A róla elnevezett mozgalom tagjai, a sztahanovisták rendkívüli teljesítményeit általában egy ...

szuverenitás

egy ország teljes körű függetlensége, önrendelkezése.

szuperhatalom

olyan hatalom, amely katonai erejét tekintve kiemelkedik a többi nagyhatalom köréből. A hidegháború idején két ilyen létezett, a Szovjetunió és az Egyesült Államok. A Szovjetunió felbomlása óta az ...

szuezi válság

1956 októberében Izrael, Franciaország és Nagy-Britannia amelyek különböző okokból egyaránt veszélyesnek találták Nasszer egyiptomi elnök politikáját, összehangolt katonai támadást indítottak ...

Szovjet-Oroszország

a bolsevikok a szovjetek kisajátításával álcázták 1917-es hatalomátvételüket, így az országot ettől kezdve így nevezték. 1922-ben az ország hivatalosan felvette a Szovjet Szocialista Köztársaságok ...

szovjet

orosz „tanács". A felkelő munkások és katonák önigazgató szervezetei az 1905-ös és az 1917-es forradalmak során. A bolsevikok hamarosan kisajátították őket, megszüntették azok önigazgató jellegét.

szocializmus

a javak egyenlő, igazságosabb elosztására, egyenlőségre törekvő politikai irányzatok a XIX. század első felétől. A XX. században sokan a kommunizmus egypártrendszerű, diktatórikus rendszerét értik ...

szocialista tömb

a Szovjetunió és a befolyása alá került kelet­európai országok elnevezése

szociális intézkedések, szociálpolitika

az egyének jólétével, anyagi biztonságával foglalkozó intézkedések, pl. amelyek a nyugdíjrendszerrel, a társadalombiztosítással kapcsolatosak

személyi kultusz

vezető személyiség rendkívüli méreteket öltő dicsőítése a diktatórikus. totális államokban.