úttörő

a magyar kommunista párt gyermekmozgalmának tagja. 1949-et követően, egészen 1989-ig az egyetlen engedélyezett mozgalom a 10-14 éves korosztály számára. Tagjai piros nyakkendőben jelentek meg ...

urbanizáció

városiasodás; az a folyamat, amelynek során a népesség mind nagyobb hányada él városokban

ultimátum

latin, határidőhöz kötött, erélyes hangú diplomáciai jegyzék, amely valamely követelés teljesítésére küldött utolsó felszólítás. Általában magában foglalja, hogy követeléseinek nem teljesítése súlyos ...

úrvacsora

a protestánsoknál az utolsó vacsorára emlékeztető szertartás. Az úrvacsorán azonban, ellentétben a katolikus szertartással csak emlékeznek az utolsó vacsorára, s a kenyér és a bor felfogásuk szerint ...

úriszék

a XIII. századtól fokozatosan kialakuló bíróság, ahol a földbirtokosok ítélkeztek jobbágyaik egymás közötti és mások elleni pereiben.

urbura

bányabér; a kitermelt nemesfém azon része (az arany tizede, az ezüst nyolcada), melyet a bányapolgárok beszolgáltattak az uralkodónak.

unitárius

antitrinitárius, Szentháromság-tagadó. A XVI. század második felében, elsősorban Erdélyben elterjedt reformációs irányzat.

Újszerzeményi Bizottság

a kamarának alárendelt hivatal, mely a földterületek értékesítését végezte a XVII. század végén; a töröktől visszahódított területeket ugyanis az udvar fegyverrel szerzett tartománynak tekintette. A ...

úriszék

a jobbágyság peres ügyeit intéző földesúri bíróság. A XIII. századtól alakult ki, s egészen 1848-ig működött.

úrbéres föld

a jobbágyok birtokában lévő föld (a jobbágytelek), melynek használatáért szolgáltatásokkal tartoznak földesuraiknak. Az állami adó alapjait is az úrbéres földek képezték.