vörösterror

a vörösök által végrehajtott terror.

Vörös Hadsereg

a hadsereg elnevezése több kommunista országban, így a Szovjetunióban is, illetve a Tanácsköztársaság idején Magyarországon

vörösök

az 1789-es francia forradalom óta a szélsőbal egyik jelképének számított a vörös lobogó. A XX. század elejétől általában a bolsevik /kommunista mozgalomra alkalmazták a jelzőt, míg ellenfeleik a ...

Vix-jegyzék

diplomáciai irat, amelyet az antantot Magyarországon képviselő Vix francia alezredes 1919. március 20-án nyújtott át a kormánynak. Azt követelte, hogy a magyar csapatokat vonják vissza a ...

villámháború

németül: Blitzkrieg. A háborúnak az a formája, amikor az egyik fél egy gyors, meglepetésszerű támadással, rendszerint gépesített alakulatok bevetésével legyőzi ellenfelét; pl. a németek 1940-es ...

Világbank

nemzetközi pénzügyi szervezet. Működése az ENSZ keretei között kezdetben a háborús károk helyreállítására korlátozódott, később fő feladata a tagországok fejlesztéseinek hitelezése lett. Magyarország ...

Vichy

francia kisváros, 1940-1943 között a Pétain marsall által irányított kollaboráns francia állam központja.

vasfüggöny

a szovjet és a nyugati tömböt elválasztó európai határvonal elnevezése a hidegháború idején. A kifejezést Winston Churchill volt brit miniszterelnöktől származik, aki 1946-ban, az amerikai Fultonban ...

Varsói Szerződés

szovjet irányítású katonai tömb a hidegháború idején (1955-1991).

vitézlő rend

a végvári vitézek, Thököly, majd Rákóczi kurucai. Elsősorban jobbágyi származású katonákból állt, ám kiváltságai, szemlélete a nemességhez közelítette.