Wilson 14 pontja

Woodrow Wilson amerikai elnök 1918 januárjában tette közzé elképzeléseit a megkötendő béke alapelveiről. A tizennégy pont egy annexió nélküli, igazságos, a népek „önrendelkezésén alapuló" békét ...

weimari köztársaság

Németország elnevezése 1918 és 1933 között. 1919-ben a forradalmi Berlin helyett Weimarban ült össze az alkotmányozó nemzetgyűlés, és fogadta el Németország demokratikus alkotmányát. Hitler 1933-ban ...

Wehrmacht

német „véderő". A hadsereg elnevezése a nemzetiszocialista Németországban.

wormsi konkordátum

a pápaság és császárság küzdelmének első szakaszát lezáró kompromisszumos megállapodás, melyet 1122-ben V. Henrik és II. Callixtus kötött. Különválasztották az invesztitúrában a világi és az egyházi ...

whig

a skót 'marhahajcsár': a torykkal szembenálló polgári párt a XVII-XIX. századi Angliában.

whigek

az angol liberális párt elnevezése.