zsidótörvény

a magyarországi, zsidónak minősített polgárok jogainak korlátozására született törvények. Az első (1938. május 29.) az izraelita valláshoz tartozókat tekintette zsidónak, s arányukat 20%-ban ...

zsoldos

pénzért harcoló katona. A középkorban nagyon magas volt a zsold, és a katonák maguk gondoskodtak élelmezésükről és felszerelésükről. Mivel csak időlegesen alkalmazták őket, s akkor se mindig kapták ...

zsitvatoroki béke

a tizenöt éves háborút lezáró béke. Az egyezséget a status quo alapján kötötték, így a török jelentős várakat (Eger, Kanizsa) nyert, s kisebb területeket (Nógrád) elvesztett.

zsinat

szinódus, vagyis gyűlés, melyen hitelveket tárgyalnak meg. Tartottak tartományi és egyetemes zsinatot.

zsellér

a parasztság elszegényedő, földjét vesztett rétege.

zsinagóga

zsidó imaház. Mivel a zsidó felfogás értelmében istennek csak a jeruzsálemi templomban lehetett áldozatot bemutatni, mióta azt a rómaiak lerombolták, nem templomokat, csak imaházakat emeltek.

zsellér

az 1/8 teleknél kisebb vagy telekkel egyáltalán nem rendelkező jobbágyok elnevezése Magyarországon.