Aktuális ajánlataink
 • A középkori életmód és művelődés történelem tétel
 • Városok születése és a rendiség kialakulása történelem tétel
 • A reformkori Magyarország történelem tétel
 • Mária Terézia és II. József történelem tétel
 • Mátyás halálától a mohácsi vészig - A Jagelló kor történelem tétel
 • Nagy László költészete irodalom tétel
 • Százalék
 • Százalékszámítás matematika video
 • Szöveges feladatok megoldása - 1. rész matematika video
 • Sztálini gazdaságpolitika - 2. rész történelem video
 • Ady Endre Szerelmi lírája irodalom video
Friss hozzászólások
 • xiho
  Regisztrációnál gmail-es ...
 • Vilcsy
  Végre egy olyan oldal ami nem fizetős, ...
 • Lacus
  Köszönet hogy tag lehetek az oldalon. ...
 • Szabolcs
  Nagyon jó az oldal ! Szép kis ...
 • Babettt
  Örülök az oldalnak mert ...
hirdetés
hirdetés
firefox_1
hirdetés
snb-team.hu

Irodalomelmélet

Jegyzet címe: A magyar reformkori irodalom és színjátszás
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A XIX. első évtizedében az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb nemzetét alkotó Magyarországon jelentősen megnőtt a nemzeti öntudatra ébredés, az önállósodási törekvés, a Monarchiától való elszakadás szándékának eszméje. Ilyen körülmények között nem volt véletlen, hogy amikor Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországban c. „eredeti vitézi játékát” bemutatták, óriási sikert aratott. Az egyébként irodalmi-művészeti érték szempontjából kevésbé színvonalas darabból sugárzott a magyar nemzet nagysága, dicsősége, áldozatkész nagylelkűsége, ami hatott a nézőkre.

Jegyzet címe: A felvilágosodás kora – a klasszicizmus és a szentimentalizmus mint új stílusirányzat
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A XVIII. században új eszmerendszer, a felvilágosodás eszmerendszere jelent meg az európai műveltségben, amely párhuzamosan alakult ki a polgárság megerősödésével. Ez az új világszemlélet a józan emberi észre, a gondolkodás szabadságára épült, szemben a meggyökeresedett, az emberi gondolatoknak gátat szabó, merev, tekintélyelvű gondolkodásmóddal, és amely szakított a korábbi vallásos kötöttségekkel is.

Jegyzet címe: A reneszánsz műveltség Európában
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A nyugat-európai városokban a gazdasági fejlődés a XIV-XV. századra létrehozott egy új társadalmi réteget, a városlakó polgárságot. Elsőként az akkor még független itáliai városokban jelentek meg, és a céhes iparban, kereskedelemben, majd a mind jobban kibontakozó banki ügyletekben jeleskedtek. Ezek a városok sikeres és egyre gazdagodó polgáraik révén a kézművesség, a kereskedelem központjaivá váltak. A kereskedelem felvirágzását segítette az ezeken a városokon keresztül bonyolódó tengeri és szárazföldi kereskedelem is az egyes országok között. Ilyen városállam volt Firenze, Pisa, Padova, Genova, stb.

Jegyzet címe: A magyar középkori művészet, az irodalom kezdete
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A magyar államiság kialakulását követően beszélhetünk művészetekről a Kárpát-medencében, melyek közül elsősorban az építészetben öltöttek testet a különféle művészeti stílusok. Hazánk viharos történelmének köszönhetően sajnálatos módon nagyon sok középkori épület elpusztult, ezért olyan értékesek, azok, amelyek a hosszú, viharos századokon át fennmaradtak napjaikig. Kezdetben – a környező országokban is virágzó stílusnak megfelelően – a román stílus volt az uralkodó, erre igen szép, és épen fennmaradt épület a Jáki templom, amelynek egyedülálló ékessége a kapubellét az apostolokkal és Jézus Krisztus szobrával, valamint a különféle díszítésű és csavart oszlopkötegek. Ugyanebből a korból származik a zsámbéki, a bélapátfalvai templomok, továbbá a pécsi dóm mint épület, és az esztergomi bazilika főbejárata és rózsaablaka e stílus jegyeit hordozza.

Jegyzet címe: A középkori művészet, középkori irodalom
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Az évszázadokon át fennállt és hatalmas területűvé duzzadt Római Birodalom a Kr.u. V. századra a külső és belső bomlasztó hatások miatt megbukott. A gazdasági alapját megteremtő rabszolgatartás a hódítások megcsappanása, és ennél fogva a rabszolga-utánpótlás elmaradása miatt sorvadni kezdett. A mind jobban kiszélesedő, illetve a IV. században államvallássá tett keresztény mozgalom kettéosztotta hatalmas birodalmat, mely már egyébként sem volt fenntartható hatalmas méretei miatt. Észak-közép Európából a megindult népvándorlás következtében állandóvá váltak a barbár hordák betörései a rómaiak által kiépített limesen belülre, ami ugyancsak meggyengítette a birodalmat. Végül Kr.u. 476-ban a Nyugat-Római Birodalom véglegesen összeomlott.

Jegyzet címe: A görög dráma
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A Kr.e. V. századra az ókori görög világban Athén vált a legfejlettebb polisszá, akkor már a görögök túl voltak két perzsa támadás visszaverésén (a Thermopülai győzelmes csata és a Szalamiszi győzelem). Ezt követte Athén tudatos felkészülése a védekezésre, és szövetségbe tömörítette a környékén lévő többi poliszt, ez volt az ún. déloszi szövetség. Periklész idejére nyugalom honolt a görög tájon, békében élhettek az emberek, így nem volt akadálya a demokrácia, a szellemi élet kibontakozásának. Ekkor élte fénykorát a görög képzőművészet is, hatalmas szentélyeket építettek isteneiknek, ezekben óriási márványszobrokat helyeztek el, de ugyanilyen jelentős volt a fényűző villákat ékesítő, és az akkori életképeket ábrázoló mozaikpadlók készítése is.

Jegyzet címe: A görög líra
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A Kr.e. VII-VI. századra jelentős fejlődésen ment át a görög társadalom. Az addig elért gazdasági fejlődés, kereskedelem lehetővé tette, hogy környéket, a Földközi-tenger partvidékeit és szigeteit meghódítsák. Eljutottak Dél-Itáliáig, Egyiptomig is. A gazdasági fejlődés magával hozta a vagyonbeli különbségeket is az egyes városállamok között, és ezzel párhuzamosan a poliszok arisztokratáinak hatalma is meggyengült, helyükre ún. türannoszok léptek, akik a kereskedők, iparosok vagy parasztok érdekeit védték a korábbi arisztokráciával szemben. A régi ideálok megkoptak, így az eposzok, mint hősköltemények ideje is lejárt. Helyüket az irodalomban mindinkább a lírai költemények vették át, amelyek képesek voltak az egyén érzelmi reagálását közvetíteni az emberek felé.

Jegyzet címe: A szépirodalom műnemei és műfajai
Terjedelem: 3 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A szépirodalom három nagy mű-nemre osztható:epika (epikus vagy elbeszélő művek összefoglaló elnevezése), líra, dráma

Jegyzet címe: A művészetek rendszere, az irodalom helye és szerepe a művészetben
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A művészeteknek igen nagy szerepe van az ember mindennapi életében. Használati tárgyaink, lakóhelyünk és annak berendezése, továbbá az ember testi-lelki jó állapotának megőrzésében nagyon fontos, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott környezet vegyen bennünket körül. Ennek pedig alapja, hogy a környezetünkben lévő tárgyak – éppen a művészet révén – harmonikusak, esztétikusak, tetszetősek legyenek. Ugyanez vonatkozik a művészeteknek azokra az ágaira, amelyeknek alkotásait csak úgy, önmagáért hallgatunk, nézünk, olvasunk, hogy élményt nyújtsanak, ilyen a zene és az irodalom, a filmművészet, a színház, a táncművészet, stb.

Jegyzet címe: A századelő művészeti mozgalmai, az avantgárd a kubizmustól a szürrealizmusig
Terjedelem: 10 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
A XIX. század második felében kibontakozott és elterjedt művészeti, irodalmi stílusirányzatok is azzal a céllal jöttek létre, hogy a kor új életérzését, új világszemléletét másfajta művészi eszközökkel fejezzék ki. Ezek az irányzatok voltak a naturalizmus, az impresszionizmus, a szimbolizmus.