Aktuális ajánlataink
 • A középkori életmód és művelődés történelem tétel
 • Városok születése és a rendiség kialakulása történelem tétel
 • A reformkori Magyarország történelem tétel
 • Mária Terézia és II. József történelem tétel
 • Mátyás halálától a mohácsi vészig - A Jagelló kor történelem tétel
 • Nagy László költészete irodalom tétel
 • Százalék
 • Százalékszámítás matematika video
 • Szöveges feladatok megoldása - 1. rész matematika video
 • Sztálini gazdaságpolitika - 2. rész történelem video
 • Ady Endre Szerelmi lírája irodalom video
Friss hozzászólások
 • xiho
  Regisztrációnál gmail-es ...
 • Vilcsy
  Végre egy olyan oldal ami nem fizetős, ...
 • Lacus
  Köszönet hogy tag lehetek az oldalon. ...
 • Szabolcs
  Nagyon jó az oldal ! Szép kis ...
 • Babettt
  Örülök az oldalnak mert ...
hirdetés
hirdetés
firefox_1
hirdetés
snb-team.hu

Nyelvtan

Jegyzet címe: Társalgási stílus
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Kisebb-nagyobb mértékű expresszivitásra (kifejezőerő), szemléletességre, élénkségre utal. Olyan gazdag hangulati tartalmú szavakat sorolhatunk ide elsősorban, melyek kifejezik a beszélőnek mind a beszéd tárgyához és a hallgatóhoz való viszonyát, egyéni értékelését Pl.: darál (gyorsan beszél) rongy (ruha)

Jegyzet címe: A magyar nyelv szófaji rendszere, a szófajok mondatbeli szerepe
Terjedelem: 3
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A mondatszavaknak a mondatban nincs önálló jelentésük, de értelmet, indulatot, akaratot, véleményt kifejezhetnek. Nem toldalékolhatóak, önállóan nem mondatrészek, nem bővíthetőek, de önállóan tagolatlan mondatok. Ilyenek az indulatszavak, mondatértékű módosító szavak.

Jegyzet címe: Szóelemek
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A morféma a nyelv legkisebb önálló jelentéssel bíró alakja, összefoglaló néven nevezzük így a szavakat és a toldalékokat.

Jegyzet címe: Stílus árnyalatok vagy hangnemek
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Megnyilatkozik bennünk a beszélő lelkiállapota és személyes viszonya a tárgyhoz.

Jegyzet címe: A képszerűség stíluseszközei és hatása
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Mind a köznyelvben, mind az irodalmi alkotásokban a szemléletesség és a hatásosság gyakori eszköze a képszerűség, a képi ábrázolás. Az összekapcsolódó szavak a szövegkörnyezetben kapnak képes értelmet. A képek magyaráznak, szemléltetnek, megvilágítanak, a megértést szolgálják, érzelmi és hangulati hatásuk van.

Jegyzet címe: Retorika
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Meghatározás: A szónoki stílus a hallgatóság élő szóval való meggyőzésének, a megfelelő véleményre való hangolásának, illetve elhatározásra, cselekvésre, tettekre bírásának kifejezésmódja.

Jegyzet címe: A magyar nyelv nyelvváltozatai
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Az irodalmi nyelv: Viszonylag egységes, a nyelvjárásokon felül álló nyelvi eszmény. A megértésen túl művészi hatásra törekszik. Az igényes írásbeliség nyelve. Nem csupán a szépirodalmat értjük alatta (lehet pl. igényes publicisztika – közéleti irodalom – is). A nemzeti nyelv írott változatának tekintjük, mely az össznépi, nemzeti kultúra kifejezője. Alakítói: költők, írók, nyelvészek, igényes médiaszakemberek.

Jegyzet címe: A nyelvek típusai
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A nyelvet kétféle szemlélet alapján kutatja a nyelvtudomány: szinkrón és diakrón szemlélet alapján. A szinkrónia a nyelv mai állapotát kutató nyelvészet, míg a diakrónia a nyelv változását történetileg kutató tudomány.

Jegyzet címe: A nyelvrokonság
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A nyelvrokonság nem a szavak hasonló hangzásán múlik, hanem: szabályos hangmegfeleléseken, az alapszókészlet szabályos megfelelésein, a rokon szavak jelentéskörének hasonlóságain, a nyelvtani eszközkészlet hasonlóságain és egyéb segédtudományok kutatásain, pl.: a régészet, a néprajz vagy a földrajz ilyen tudományok.

Jegyzet címe: A nyelvi szintek
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A magyar beszédhangokat kilégzés közben képezzük. A tüdőből kiáramló levegő a légcsövön keresztül a gégébe jut. Itt helyezkedik el két hangszalag, melyeknek különféle helyzetei befolyásolják a hangképzést. Ezután a levegő az ínyvitorla irányításával a szájüregbe vagy az orrüregbe kerül, onnan az ajkakon, illetve az orron át távozik. A szájüregben attól függően, milyen akadályba ütközik a levegő, különböző hangok képződnek. Ilyen akadályok-beszélőszervek: a nyelv, a szájpadlás, a fogak és az ajkak.