Aktuális ajánlataink
 • A középkori életmód és művelődés történelem tétel
 • Városok születése és a rendiség kialakulása történelem tétel
 • A reformkori Magyarország történelem tétel
 • Mária Terézia és II. József történelem tétel
 • Mátyás halálától a mohácsi vészig - A Jagelló kor történelem tétel
 • Nagy László költészete irodalom tétel
 • Százalék
 • Százalékszámítás matematika video
 • Szöveges feladatok megoldása - 1. rész matematika video
 • Sztálini gazdaságpolitika - 2. rész történelem video
 • Ady Endre Szerelmi lírája irodalom video
Friss hozzászólások
 • xiho
  Regisztrációnál gmail-es ...
 • Vilcsy
  Végre egy olyan oldal ami nem fizetős, ...
 • Lacus
  Köszönet hogy tag lehetek az oldalon. ...
 • Szabolcs
  Nagyon jó az oldal ! Szép kis ...
 • Babettt
  Örülök az oldalnak mert ...
hirdetés
hirdetés
firefox_1
hirdetés
snb-team.hu

Nyelvtan

Jegyzet címe: A stílus fogalma; a stílushatás és stílusérték
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A nyelvi stílus az írásos vagy élő szavas megnyilatkozás jellegzetes módja, amely a nyelvi elemeknek a megnyilatkozás funkciójától (szerepétől), tárgyától és a megnyilatkozó mivoltától függő sajátos felhasználása folytán valósul meg.

Jegyzet címe: A nyelvi jel és jelrendszer
Terjedelem: 1 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Jelrendszer: Egynemű vagy összetartozó jeleknek bizonyos törvényszerűséget mutató rendezett egésze. Egy rendszeren belül minden jelnek különböznie kell egymástól. Minden jelrendszer oppozíciókkal (ellentétekkel) leírható.

Jegyzet címe: A nyelv társadalmi rétegződése
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Csoportnyelvek:A csoportnyelvek vagy szakszókincsek az azonos foglalkozásúak, kedvtelésüek, életmódúak körében kialakult kisebb-nagyobb közösségek sajátos szóhasználatát jelentik.Szakmák és egyes tudományok nyelve: ezek jellegzetes szókészlete a szókincs melynek tagja a műszók a szakkifejezések ill. terminus technikuszok(mesterségek határköve).

Jegyzet címe: A mondat
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A mondat a beszéd legkisebb egysége, általában a szövegnek a láncszemnyi része. Mindig kifejeződik benne a beszélőnek a valósághoz való viszonya, és a szándéka, hogy a hallgatóra valamilyen hatást tegyen.

Jegyzet címe: A magyar nyelvtörténet forrásai, a nyelvemlékek
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Nyelvemlékeknek a mát megelőző időkből fennmaradt írott vagy nyomtatott forrásokat nevezzük.Egy-egy nyelv írásos emlékeinek száma és régisége többnyire bizonyos műveltségi tényezőknek a függvénye. Függött még a nép történetének alakulásától (pl.: a háború pusztításaitól) és természeti katasztrófáktól (tűzvészektől is) és a véletlen szerencsétől.

Jegyzet címe: A magyar nyelv eredete és rokonsága
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A történeti összehasonlító módszer: Az összehasonlító nyelvi elemek egyezésük esetén nem mind bírnak azonos bizonyító erővel. Egyesek kétség kívül nyelvrokonság mellett tanúskodnak, mások viszont nem.

Jegyzet címe: A magyar helyesírás alapelvei
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A magyar helyesírás betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. Hangjelölő mert: betűi legtöbbször a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utalnak. Értelemtükröző mert: a helyesírás sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből (pl.: külön -és egybeírás, szóelválasztás).

Jegyzet címe: A magyar hang-és betűrendszer Helyesírásunk alapelvei
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Fonetikus írásmód vagy kiejtésszerinti írásmódHelyesírásunk alapja általában a köznyelvi1 kiejtés, a lehetőségekhez képest híven tükrözi a szavak hangalakját.

Jegyzet címe: A kommunikáció tényezői és funkciói
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Az ember és ember közötti információátvitelt kommunikációnak nevezzük (de az egyik pólus lehet gép is).A kommunikáció közvetlen megvalósulása az az eset, amikor két ember látó- és hallótávolságban beszélget egymással.

Jegyzet címe: A képszerűség stíluseszközei
Terjedelem: 2 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
SzóképekA retorika és a stilisztika rendszerében az a jelenség, amely valamilyen jelentésátvitelt tartalmaz. A szépirodalom sajátos kommunikációja. A szemléletesség és a hatásosság nyelvi eszköze. A képek egyrészt magyaráznak, másrészt hangulati hatásuk van.Jelentésük 3 részből áll: az azonosított, az azonosító és az azonosítást jelző tulajdonság.