Aktuális ajánlataink
 • A középkori életmód és művelődés történelem tétel
 • Városok születése és a rendiség kialakulása történelem tétel
 • A reformkori Magyarország történelem tétel
 • Mária Terézia és II. József történelem tétel
 • Mátyás halálától a mohácsi vészig - A Jagelló kor történelem tétel
 • Nagy László költészete irodalom tétel
 • Százalék
 • Százalékszámítás matematika video
 • Szöveges feladatok megoldása - 1. rész matematika video
 • Sztálini gazdaságpolitika - 2. rész történelem video
 • Ady Endre Szerelmi lírája irodalom video
Friss hozzászólások
 • xiho
  Regisztrációnál gmail-es ...
 • Vilcsy
  Végre egy olyan oldal ami nem fizetős, ...
 • Lacus
  Köszönet hogy tag lehetek az oldalon. ...
 • Szabolcs
  Nagyon jó az oldal ! Szép kis ...
 • Babettt
  Örülök az oldalnak mert ...
hirdetés
hirdetés
firefox_1
hirdetés
snb-team.hu

A magyar irodalom a reneszánsztól az újkorig

Jegyzet címe: A felvilágosodás kora Magyarországon – Bessenyei, Batsányi, Kazinczy
Terjedelem: 7 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A felvilágosodás eszméi Magyarországra meglehetősen későn jutottak el, tekintve, hogy magának a társadalom fejlődésének a menete is lassú volt, hiányzott a polgárság mint társadalmi réteg. Az új eszmerendszer ezért a viszonylag nagy műveltségű főnemesség, de a közép- és kisnemesség körében találhatott befogadókra. A kor értelmiségi rétege is a közép- és kisnemesekből fejlődött ki. Ez a művelt értelmiségi réteg ismerte fel a magyar fejlődés gátjait, azt, hogy a Monarchián belül Magyarország csak éléskamraként funkcionál, és mint ilyen annak csak mezőgazdaságát fejlesztik, az ipart, kereskedelmet, a tudományokat nem.

Jegyzet címe: A klasszicizmus és a romantika határán – Berzsenyi Dániel
Terjedelem: 6 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Berzsenyi Dániel (1776-1836) a vas megyei Hetyén született középnemesi családból. A jogvégzett, de inkább csak birtoka gazdálkodásával foglalkozó apa nem íratta be fiát iskolába, mert úgy vélte, még korai a gyereket ilyesmivel „kínozni”. A távoli vas megyei kis faluban a kis Berzsenyi tíz éves koráig nem is volt népiskola, apjától pedig csak az alapokat – írást-olvasást – tanulhatta meg. Aztán 12 éves korában már Sopronba járt az evangélikus líceumba, ahol hét évig tanult. Az iskolai kötöttségeket, fegyelmet nehezen viselte, sokszor „kerülte” az iskolát, végül pedig megszökött Sopronból, félbehagyta a tanulmányokat. Beállt katonának, de az sem tetszett neki, innen is továbbállt.

Jegyzet címe: A magyar felvilágosodás legnagyobb költője, Csokonai Vitéz Mihály
Terjedelem: 7 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) Debrecenben született borbély-seborvos fiaként. Apja korán meghalt, és az általa összegyűjtött kis vagyon hamar semmivé lett az apa által örökségül hagyott pereskedések miatt. Szerény parasztházba kellett költözni anyjának a két fiúgyermekével. Csokonai a debreceni kollégiumban tanult, ahol főiskolai tanulmányokat is folytatott, majd teológiai végzettséget szerzett. Tehetséges diáknak bizonyul, gyorsan tanult, jó memóriája volt és könnyen és jól tanult idegen nyelveket is.

Jegyzet címe: A barokk mint művészeti stílus a világirodalomban, Zrínyi Miklós
Terjedelem: 5 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A középkorban feltörekvő polgárság gazdasági erősödésével, vagyoni gyarapodásával együtt részt kért a politikai hatalomból, azonban kezdetben ehhez még nem volt elég erős. A reneszánsz lecsengésével a XVI. század végére ismét visszaerősödött az arisztokrácia, megszilárdult a feudalizus, abszolút monarchiák jöttek létre Európa-szerte. Ezzel egy időben a Luther-féle reformáció is a kezdeti rohamos elterjedést követően visszább szorult, mert a katolikus egyház felsorakoztatta erőit: a reformáció hatására tőle elpártolt híveket minden áron vissza akarták szerezni, ehhez a legjobb módszer pedig az volt, hogy új, pompás díszítésű templomokat emeltek, merőben új művészeti stílusban, ez volt a barokk. A barokk a teológia elméleti szintjéről az érzékek, érzelmek szintjére vitte át a vallásos meggyőződést, ami az ebben a korban keletkezett művek szerkezetén és stílusán egyaránt megfigyelhető.

Jegyzet címe: Balassi Bálint, a humanista költő
Terjedelem: 3 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
1554-ben született Zólyom várában. Apja, Balassi János arisztokrata földesúr volt, de politikailag zaklatott élete örökéül pusztán tetemes adósságot, politikai kegyvesztettséget és vesztett pereket hagyott fiára. Bornemissza Péter, korának nagy prédikátor-írója volt tanítója. 11 évesen Németországba küldték tanulni, a nürnbergi egyetemre. Nincsenek biztos források, de feltételezhető, hogy más német városban, illetve Padovában is tanult. Apját koholt vádak alapján elfogták, bebörtönözték, a családnak menekülnie kellett. Lengyelországba mentek, ahol az ifjú tehetséges Bálint lefordított magyarra egy német nyelvű vallásos elmélkedő könyvet, melynek címe Beteg lelkeknek való füves kertecske, és amely Krakkóban nyomtatásban is megjelent. A fordításból kitűnik, hogy a Balassi-családra a helvét (svájci) reformáció volt leginkább hatással vallási, úrvacsorai kérdésben.

Jegyzet címe: A magyar reneszánsz irodalom nagy alakjai – XV-XVI. század
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Janus Pannonius (ejtsd: jánusz pannoniusz)Élete:1434-ben született a délvidéki Csezmiczén, unokaöccse volt a nagyváradi püspöknek, Vitéz Jánosnak. Ő gondoskodott neveltetéséről és taníttatásáról Itáliában. Költői tehetsége igen fiatalon megmutatkozott, 16 éves korára ismertté vált külhonban. Jogot is tanult a padovai és a velencei egyetemen, sőt doktori címet is szerzett. Római epigrammák néven írt több száz erotikus, csipkelődő epigrammát, de megénekelte a természetet annak minden apró rezdülését. Korához képest nagy terjedelmű versben emlékezett meg mesteréről, Guarino da Veronáról, akinek iskolájában 8 évig tanult. (a mű terjedelme 1073 hexameterben írt verssor.