Aktuális ajánlataink
 • A középkori életmód és művelődés történelem tétel
 • Városok születése és a rendiség kialakulása történelem tétel
 • A reformkori Magyarország történelem tétel
 • Mária Terézia és II. József történelem tétel
 • Mátyás halálától a mohácsi vészig - A Jagelló kor történelem tétel
 • Nagy László költészete irodalom tétel
 • Százalék
 • Százalékszámítás matematika video
 • Szöveges feladatok megoldása - 1. rész matematika video
 • Sztálini gazdaságpolitika - 2. rész történelem video
 • Ady Endre Szerelmi lírája irodalom video
Friss hozzászólások
 • xiho
  Regisztrációnál gmail-es ...
 • Vilcsy
  Végre egy olyan oldal ami nem fizetős, ...
 • Lacus
  Köszönet hogy tag lehetek az oldalon. ...
 • Szabolcs
  Nagyon jó az oldal ! Szép kis ...
 • Babettt
  Örülök az oldalnak mert ...
hirdetés
hirdetés
firefox_1
hirdetés
snb-team.hu

A Nyugat első nemzedékének költői

Jegyzet címe: A századelő művészeti mozgalmai, az avantgárd a kubizmustól a szürrealizmusig
Terjedelem: 10 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
A XIX. század második felében kibontakozott és elterjedt művészeti, irodalmi stílusirányzatok is azzal a céllal jöttek létre, hogy a kor új életérzését, új világszemléletét másfajta művészi eszközökkel fejezzék ki. Ezek az irányzatok voltak a naturalizmus, az impresszionizmus, a szimbolizmus.

Jegyzet címe: Ady Endre költészete – 2. rész: pesszimista, istenes, magyarság- és háborús versek1
Terjedelem: 8 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
Ady a maga forradalmi stílusában nem csak a szerelemről írt meghökkentő, sőt megbotránkoztató verseket, hanem az akkori kapitalizmusról, annak legfőbb hajtóerejéről: a pénzről, az aranyról is. Párizsban rádöbbent, hogy ő milyen szegény, ugyanakkor az ottani luxus paloták, a nagyburzsoázia fényűző életmódja még világosabbá tette számára az égbekiáltó társadalmi különbségeket. Verseiben ezért is írt a pénzről, az aranyról úgy, mint valami mitikus, legendás dologról.

Jegyzet címe: Ady Endre költészete -1. rész – ars poetica, ugar-versek, szerelmes (Léda, Csinszka) versek1
Terjedelem: 6 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
Ady Endre rendkívül öntudatos költő volt, szinte már gőgösnek nevezhető öntudattal és magabiztossággal kezdte költői pályáját. Versein keresztül a magyarságot rá akarta ébreszteni akkori helyzetére, ami nem volt éppen túl megnyugtató az akkori Európában. Kötelességének érezte, hogy népe fölött ítéletet mondjon, ezért nem riadt vissza attól sem, hogy dacos, ingerült hangon szóljon a néphez.

Jegyzet címe: Tóth Árpád a „tiszta költő”
Terjedelem: 7 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
Tóth Árpád 1886. április 15-én született Aradon. Apja lakatos és asztalos szakmával rendelkezett, de kivételes szorgalommal és tehetséggel szobrásznak képezte ki magát. Édesanyja, Molnár Eszter egy ács leánya volt. 1889-ben Debrecenbe költözött a család, és Tóth Árpád élete egy részét is itt élte le. Apja tehetségét Árpád is örökölte, ami igen jó rajzkészségében már kisgyermek korában megmutatkozott, épp ezért apja rajztanárt akart belőle nevelni. Reáliskolába íratta fiát, amit kitűnően végzett el 1904-ben. Egy évvel később már a pesti egyetem hallgatója volt magyar-francia szakon.

Jegyzet címe: Juhász Gyula, a „vidéki” költő, a magyar impresszionista líra alakja1
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
Juhász Gyula 1883. április 4-én született Szegeden, ahol középiskolai tanulmányait is végezte. Kis kitérővel piarista gimnáziumban is tanult, mert édesanyja papi pályát képzelt el neki, de mivel az ottani tanulás túlságosan megterhelő volt számára, visszatért az állami középiskolába, ahol 1902-ben le is érettségizett. Még ugyanebben az évben jelentkezett a pesti egyetem magyar-latin szakára, amit sikeresen és nagy szorgalommal végzett el 1906-ban. Ez a négy év életének talán legnyugodtabb, legkiegyensúlyozottabb időszaka volt.

Jegyzet címe: Babits Mihály, a magyar gondolati líra megteremtője
Terjedelem: 8 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
Cigány a siralomházban c. versében mutatkozik meg legszebben Babitsnak a városi szegény emberek nincstelensége, nyomora és szenvedése miatti együttérzése. A vers Az istenek halnak, az ember él c. verseskötetében jelent meg. Az első három vers-szakban saját költészetéről szól, mintegy számvetést készít: kez-detben szárnyaló, gazdag formakultúrával bíró költe-mények kerültek ki keze-tolla alól, (a formagazdagságot jelző-halmozással, jelzőbokorral érzékelteti).

Jegyzet címe: Babits Mihály a magyar gondolati líra megteremtője 1
Terjedelem: 7 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.19.

részlet a jegyzetből:
Babits Mihály 1883. november 26-án született Szekszárdon értelmiségi családban. Négyen voltak testvérek, ő volt az első gyermek. Apja törvényszéki bíró volt, anyja művelt, vallásos asszony, aki különösen vonzódott a versekhez, és ami kihatott fiára is. Elemi iskoláit részben Budapesten, részben Pécsett végezte, majd Pécsett járt gimnáziumba. 1901-ben a pesti egyetem bölcsészkarán magyar-francia tanári szakra iratkozott be, de később a franciát latinra váltotta.