Aktuális ajánlataink
 • A középkori életmód és művelődés történelem tétel
 • Városok születése és a rendiség kialakulása történelem tétel
 • A reformkori Magyarország történelem tétel
 • Mária Terézia és II. József történelem tétel
 • Mátyás halálától a mohácsi vészig - A Jagelló kor történelem tétel
 • Nagy László költészete irodalom tétel
 • Százalék
 • Százalékszámítás matematika video
 • Szöveges feladatok megoldása - 1. rész matematika video
 • Sztálini gazdaságpolitika - 2. rész történelem video
 • Ady Endre Szerelmi lírája irodalom video
Friss hozzászólások
 • xiho
  Regisztrációnál gmail-es ...
 • Vilcsy
  Végre egy olyan oldal ami nem fizetős, ...
 • Lacus
  Köszönet hogy tag lehetek az oldalon. ...
 • Szabolcs
  Nagyon jó az oldal ! Szép kis ...
 • Babettt
  Örülök az oldalnak mert ...
hirdetés
hirdetés
firefox_1
hirdetés
snb-team.hu

Világirodalom a felvilágosodástól a romantikáig

Jegyzet címe: A romantika mint stílusirányzat – angol romantikusok
Terjedelem: 5 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A XIX. század második felében és a XX. században született, s a már igazán modernnek nevezhető irodalom kezdő stílusirányzata volt, a XVIII. század legvégén jelent meg, és a XIX. század első felében volt döntően jellemző stílus mind az irodalomban, mind a művészetekben. Ugyanakkor igen sokrétű, sokarcú stílust jelent, tele ellentmondásokkal.

Jegyzet címe: A francia romantika – Victor Hugo
Terjedelem: 5 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Franciaországban a romantika meggyökeresedésének mások voltak a feltételei, mint akár Angliában, akár Németországban. Mivel itt a forradalom idején jobban hajlottak a klasszicizmus irányába, Napóleon pedig egyenesen hivatalos művészeti irányzattá merevítette azt, ezért csak későbben válhatott uralkodó művészeti stílussá a romantika. Ennél fogva a francia romantikusok igen nehéz küzdelmet folytattak pályájuk során elismerésük kivívása érdekében.

Jegyzet címe: Az orosz romantika – Alekszandr Puskin
Terjedelem: 7 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A franciaországi romantikához hasonlóan Oroszországban is némi késéssel, az 1820-as években terjedt el a romantikus stílus az irodalomban és a többi művészeti ágban. Oroszország Nyugat-Európához képest jelentős társadalmi el-maradottságot mutatott ekkor, nincs jelen polgárság, erős a feudális kötöttség, és a társadalom minden rétege a cári önkény nyomásától szenvedett. Az emberek e világból való elvágyódásának, a meglévő társadalmi formákból való kiábrándultságának ez volt a legfőbb oka, és ez ösztönözte egy emberibb társadalmi berendezkedés utáni vágyaikat.

Jegyzet címe: A német romantika nagy alakjai: Novalis, E.T.A. Hoffmann, Heine
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Költő, író és újságíró volt egy személyben. A német romantika utolsó képviselője, és a romantika csak pályájának kezdetére volt jellemző, később elfordult ettől a stílusirányzattól, és a realizmus felé hajlott. Ő tette műveiben irodalmivá a német köznyelvet, újságíróként úti beszámolóiban elegáns, szép irodalmi stílussal írt. Goethe és Schiller mellett a német irodalom nagy alakja, aki által az modernné vált, és aki átlátta korának és egész Európának minden gondját, baját, és ebből eredően látó és elemző cikkeket publikált.

Jegyzet címe: A német klasszicizmus – Goethe, Schiller, Hölderlin
Terjedelem: 5 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A XVII-XVIII. században még nem létezett az egységes Németország, 300 önálló fejedelemségből állt, a polgárság is még fejletlen volt, ezért az angol és a francia irodalmi stílus-fejlődéshez képest itt kevésbé érvényesült. A felvilágosodás eszméi, a klasszicizmus későn fejtették ki hatásukat a művészetekre, azon belül az irodalomra, ugyanakkor az angol és francia irodalomhoz képest gyorsabban jelentkezett a romantika.

Jegyzet címe: Az újkori francia prózairodalom – Voltaire és Rousseau
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
Párizsban született, jómódú nagypolgári család sarjaként. A jezsuiták iskolájában tanult, és éles elméjével már igen fiatalon kitűnt. A szabad gondolkodás és a könnyed szellemesség volt rá jellemző, amivel az irodalmi szalonok társaságának középpontjába került. Szerencsétlen módon, az ifjonti hévből fakadó vita következtében afférba került egy előkelő nemesi család tagjával, ami miatt a hírhedt börtönbe, a Bastille-ba zárták rövid időre, majd Angliába száműzték.

Jegyzet címe: Az újkori angol prózairodalom megszületése – Defoe és Swift
Terjedelem: 4 oldal
Formátum: pdf
Készítés dátuma: 2010.11.20.

részlet a jegyzetből:
A XVIII. század első felében, Angliában született a legtöbb regény, amely akkor kezdte meg hódító útját a korabeli irodalmi műfajok között. Az angol regény azért vált fogalommá, mert elsőként teremtett egy olyan modern epikus műfajt, amelybe belesűrítve igen gazdag életanyagot, gondolatmennyiséget találhatunk, s amelyek egyrészt igaz történeteken alapultak, másrészt nem nélkülözték az írói fantáziát sem. Ebben a korban jelentek meg olyan regények, amelyek világjáró tengerészek hihetetlen kalandjairól, kalózok rémtetteiről, kiszolgáltatott cselédek hányattatott életéről, szerencsétlen sorsú árvagyerekekről szólnak.